vielleserin
Produkcja private label to proces, w którym gotowe produkty od producenta są sprzedawane pod marką klienta.