vielleserin
Do suplementów diety nie stosuje się zasad prawa farmaceutycznego.